Produkty /

Tepelné vlastnosti materiálů

Program obsahuje informace o vlivu teploty na některé fyzikální a mechanické vlastnosti strojírenských materiálů.

Pomocí tohoto nástroje lze řešit následující úlohy:

  • Lineární součinitel teplotní roztažnosti a délkového prodloužení součásti pro daný ohřev.
  • Prodloužení skupiny součástí z různých materiálů, řazených do lineárního řetězce.
  • Modul pružnosti pro danou teplotu.
  • Databáze obsahuje cca 700 kovových materiálů používaných ve strojírenství.

Seznam použitých norem: EN 1561, EN 1563, EN 16079, EN 1753, EN 10088-1, EN 10095, EN 10269, EN 10302

Seznam materiálových skupin: Šedá litina, Tvárná litina - Ferritická, Tvárná litina - Perlitická, Litiny s vermikulárním grafitem, Uhlíkové oceli, Nízkolegované chromové oceli, Nízkolegované niklové oceli, Nízkolegované molybdenové oceli, Středně legované chromové oceli, Vysoce legované chromové oceli (Nerezové oceli), Austenitické nerezové oceli, Vysoce legované nikl-kobaltové oceli, Hliníkové slitiny, Slitiny mědi, Mosaz, Hořčíkové slitiny, Niklové slitiny, Slitiny titanu, Berylium, Kobaltové slitiny....

Lineární součinitel teplotní roztažnosti
Prodloužení skupiny součástí z různých materiálů
Modul pružnosti pro danou teplotu