MITcalc - Tepelné vlastnosti materiálů

Lineární součinitel teplotní roztažnosti pro daný ohřev. Prodloužení skupiny součástí. Modulu pružnosti pro danou teplotu.