MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc - Rozšiřující balíček EP08

Děčín, Česká republika, 31.01.2013

 

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nový výpočetní modul.

 

Deformace a napětí rotačních skořepin - EP08

Výpočet řeší deformace a průběhy napětí u rotačních skořepin zatížených axiální silou, tlakem, radiální silou a ohybovým momentem. Tento program je určen pro skořepiny homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Výpočet dále umožňuje řešení spojení dvou skořepin s rozdílnými parametry (tloušťka, materiál, rozměry...). Program umožňuje:

  • Výpočet válcové, kuželové a kulové tenkostěnné skořepiny
  • Výpočet válcové a kulové tlustostěnné skořepiny
  • Výpočet kruhové desky
  • Volbu různých způsobů zatížení (spojité, silou, momentem, rotační, zatížení kapalinou...)
  • Výpočet deformace, natočení, momentu a napětí v libovolném bodě
  • Zobrazení grafů průběhu počítaných veličin

Instalační balíček EP08, kterým přidáte výpočet k aktuální instalaci na vašem PC, je přístupný ke stažení zde.

 

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2020, All rights reserved.