MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc verze 1.61

Děčín, Česká republika, 31.08.2012

 

Strojírenské výpočty MITCalc úpravy do verze 1.61

- Podpis VBA částí novým certifikátem s platností do 2014 (Důležitost - vysoká)
- Planetové ozubení, oprava míry přes zuby korunového kola W (Důležitost - střední)
- Čelní ozubení vnější/vnitřní, kuželové ozubení, planetové ozubení oprava virtuálního počtu zubů zn (Důležitost - nízká)
- Šroubový spoj, oprava koeficientu pro přídavná ohybová napětí d (Důležitost - střední)

Oprava problemů spojených se správnou inicializací vstupních tabulkových údajů výpočtů při použití některých comboboxů na MS Office 2010 pro:
- Čepové a kolíkové spoje: nastavení správného seznamu dovolených průměrů a délek koliku při změně typu kolíku [1.10] (Důležitost - nízká)
- Nalisované spoje: nastavení výchozích materiálových charakteristik při změně výpočetních jednotek [1.1] (Důležitost - nízká)
- Tlačné, tažné a zkrutné pružiny: nastavení správného seznamu dovolených průměrů drátů při změně používané normy materiálu drátu (Důležitost - nízká)
- Tlačné, tažné a zkrutné pružiny: problém se zobrazením tabulky výsledků [3.20] návrhového výpočtu pružiny (Důležitost - střední)
 

Instalační balíčky verze 1.61 jsou přístupné ke stažení zde.

 

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2020, All rights reserved.