MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc - Rozšiřující balíček EP07, opravný balíček SP06

Děčín, Česká republika, 28.01.2009

 

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nový výpočetní modul a opravný balíček.
 

Desky (kruhové, mezikruhové, obdélníkové) - EP07

Tento výpočet řeší průhyb, napětí a průběh sil v zatížených rovinných deskách. Výpočet je určen pro desky homogenní, stejné tloušťky a z jednoho materiálu. Desky mohou být kruhové, kruhové s otvorem a pravoúhlé. Desky mohou být zatíženy rovnoměrně (nerovnoměrně) po celé ploše (nebo její části) nebo mohou být zatíženy silou působící spojitě na kružnici. Výpočet obsahuje řadu grafů všech počítaných veličin a umožňuje řešit minimální tloušťku desky a maximální zatížení desky. (Více...)

 

Opravný balíček - SP06

Opravný balíček SP06 řeší níže popsané problémy:
Čelní ozubení vnitřní - palcová verze - opraven výpočet geometrického koeficientu I (dotyk), zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).
Čelní ozubení vnější - palcová verze - zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu J (ohyb) (Důležitost - Střední).
Čelní ozubení vnější, vnitřní, planetové – ISO verze  - Zpřesnění výpočtu geometrického koeficientu YFS (ohyb) (Důležitost - Malá). (Více...)


Instalační balíčky EP07 a SP06 jsou přístupné ke stažení zde.

 

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2018, All rights reserved.