MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc verze 1.50

Děčín, Česká republika, 15.09.2008

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o

 - Nový výpočet planetového převodu
 - Nový výpočet svarových spojů
 - Kompletní překlad do francouštiny
 - Kompletní překlad do čínštiny (traditional a simplified)
 - Další úpravy, opravy a rozšíření

Planetový převod

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu planetového ozubení s přímými a šikmými zuby. Jednoduchým způsobem lze navrhovat otáčky jednotlivých členů a to i pro soukolí se dvěma stupni volnosti (diferenciál). Ozubení je možné navrhnout pro zvolené koeficienty bezpečnosti. Návrhový výpočet dále umožňuje použít řadu optimalizačních metod, jako je volba vhodné korekce pro vyrovnání měrných skluzů, minimalizaci měrných skluzů, požadovanou pevnost atd.  Kromě celé řady dalších výpočtů (například návrh přesné osové vzdálenosti, výpočet kontrolních rozměrů atd.) jsou k dispozici nástroje pro vykreslení přesného tvaru zubu. To umožňuje využití těchto dat přímou pro výrobu ozubení a tvorbu přesného 3D modelu. (Více...)

Svarové spoje

Výpočet je určen pro geometrický návrh a pevnostní kontrolu staticky zatížených svarových spojů strojních konstrukcí, vyrobených z uhlíkových ocelí. Program umožňuje návrh více než 50-ti nejběžnějších provedení svarových spojů, namáhaných různými kombinacemi zatížení. Je možné navrhovat a kontrolovat spoje tvořené tupými svary, koutovými svary, děrovými svary, žlábkovými svary a bodovými (odporovými) svary. V programu je možné využívat přibližně 700 uhlíkových ocelí vhodných ke svařování, podle celé řady materiálových norem a rozměrové tabulky řady ocelových profilů podle mnoha norem. (Více...)

Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

- Překlady: Kompletní překlad do francouštiny, doplněné čínské překlady nápovědy.
- CAD: Podpora AutoCADu 2009, podpora aktuálních verzí 3D CAD systémů.
- Čelní ozubení (vnější, vnitřní): Výpočet maximálního výkonu pro zvolené rozměry, vyrovnání měrných skluzů, minimalizace měrných skluzů, detailní výpočet napětí, zpřesnění výpočtu bezpečnosti, zrychlení výpočtů.
- Šnekové ozubení: Oprava zobrazení hodnot Mk1, MK2.
- Válečkové řetězy: Vyhledání platného řešení pro daný typ řetězu, oprava přepínání typu řetězu.
-
Klínové řemeny: oprava vyplňování výběrových tlačítek průměrů.
- H
řídele: Oprava grafu pro Office 2007 (padání výpočtu).

Instalační balíčky obsahující nové verze výpočtů MITCalc jsou přístupné ke stažení zde.

 

O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí, svarů a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2018, All rights reserved.