MITCalc  Mechanical, Industrial and Technical Calculations

Váš každodenní partner na cestě za dokonalým výrobkem.   

MITCalc

 MITCalc verze 1.30

Děčín, Česká republika, 29.06.2006
 

Strojírenské výpočty MITCalc byly rozšířeny o nové moduly.

 - Nový výpočet patnácti druhů pružin
 - Nový výpočet vnitřního ozubení
 - Rozšířený výpočet vnějšího čelního ozubení

Výpočet pružin (15 různých typů).

Výpočet je určen pro geometrický a pevnostní návrh kovových pružin různých typů a provedení, namáhaných statickým resp. cyklickým zatížením. Program umožňuje automatický návrh (vyhledání) pružiny vhodných rozměrů a statickou a dynamickou pevnostní kontrolu. V programu je možné navrhovat pružiny šroubovité, talířové, spirálové, torzní a listové, různých tvarů a průřezů. (Více...)

 Výpočet vnitřního / vnějšího ozubení.

Výpočty jsou určeny pro geometrický a pevnostní návrh a kontrolu vnějšího a vnitřního čelního
ozubení s přímými a šikmými zuby. Ozubení je možné navrhovat pro zvolené koeficienty bezpečnosti a byl dále zpřesněn pevnostní výpočet. Nově umožňují výpočty použít řadu optimalizačních metod, jako je volba vhodné korekce pro vyrovnání měrných skluzů, minimalizaci měrných skluzů, požadovanou pevnost atd. Kromě celé řady dalších výpočtů (například návrh přesné osové vzdálenosti, výpočet kontrolních rozměrů, oteplení atd.) jsou k dispozici nástroje pro vykreslení přesného tvaru zubu. To umožňuje využití těchto dat přímou pro výrobu ozubení a tvorbu přesného 3D modelu. (Více...)

Další úpravy, opravy a rozšíření výpočtů MITCalc

 - CAD: Podpora AutoCAD 2007, podpora nových verzí 3D CAD, oprava připojení k AutoCAD 14
 - Ložiska SKF: Oprava vykreslení u některých axiálních válečkových ložisek
 - Kolíky: Přidané nové typy ANSI kolíků
 - Tlačné pružiny: Oprava chybného přiřazení hodnoty tuhosti pružiny v DXF tabulce
 - Tažné pružiny: Oprava překladu
 - Ozubení ANSI: Oprava výpočtu koeficientu bezpečnosti (SP05)
 - Hřídele: Rozšíření výpočtu kritických otáček

 
Instalační balíčky obsahující nové verze výpočtů MITCalc jsou přístupné ke stažení zde.

 
O výpočtech MITCalc

MITCalc je balík strojírenských a technických výpočtů. Obsahuje například řešení ozubení, klínových a ozubených řemenů, řetězů, nosníků, hřídelí, ložisek, pružin, šroubových spojů, hřídelových spojů, tolerancí a řady dalších strojírenských součástí. Výpočty podporují nejrozšířenější 2D a 3D CAD systémy (AutoCAD®, AutoCAD LT®, IntelliCAD®, Autodesk Inventor®, SolidWorks®, Pro/ENGINEER®, Solid Edge®...) a jsou provedené podle mnoha národních a zahraničních norem (ČSN, ISO, DIN, ANSI...).

Jdi na hlavní stránku

© Copyright 2003-2018